Bij het verbeteren van werkprocessen treedt Coaching Quality op als procesbegeleider. Voorbeelden zijn het verbeteren van het afhandelen van klachten, verbeteren van informatie naar de klant of het optimaliseren van het uitvoeren van projecten. Bij het verbeteren van werkprocessen maakt Coaching Quality gebruik van verschillende tools, zoals bv lean of six sigma. Een verbetertraject start met een objectieve meting/beschrijving van de situatie en de formulering van het eindresultaat. Op die manier kan de weg naar het doel worden gevolgd en kan elke verbetering op effectiviteit en efficiency worden beoordeeld. Als klant heeft u daarmee een meetbare verbetering van het bedrijfsproces. Een verbetering waarvan is geleerd en welke ook in de toekomst te toetsen is.

 

“Teamwork: samen naar een doel met het volste vertrouwen in elkaar”

Terug