Werkwijze en samenwerking

Onze samenwerking begint met een oriënterend gesprek om uw behoefte helder te krijgen. Daarin zullen wij aangeven wat onze mogelijkheden zijn en of onze expertise toereikend is.
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

In de volgende fase presenteren wij een voorstel met duidelijke doelstellingen in termen van resultaat en timing. Iedere doelstelling is meetbaar en daarmee achteraf controleerbaar. Op die manier maakt u uw investering zichtbaar. Na uw akkoord gaan we samen aan de slag. Tijdens het traject vindt regelmatig terugkoppeling plaats. Als de doelstellingen zijn behaald is kwaliteitsdenken geïmplementeerd in uw organisatie. Dan zijn uw mensen zich bewust van hun rol in het kwaliteitssysteem, hun persoonlijke verbeterpunten en in staat een positieve bijdrage te leveren aan het bedrijfsresultaat. 

Manieren van samenwerken

Werkzaamheden op uurbasis.
Werkzaamheden op projectbasis.
Werkzaamheden in de vorm van een servicecontract

 

“Veilige voeding is voor de klant een vanzelfsprekendheid. Dat resultaat wordt alleen behaald wanneer iedereen in de organisatie zich bewust is van de risico’s en daar naar acteert”.