Uw bedrijfsvoering hoeft niet noodzakelijkerwijs behoefte te hebben aan een full time kwaliteitsmanager, maar u wilt wel regelmatig ondersteuning op het gebied van deze expertise. Coaching Quality biedt u in dat geval de mogelijkheid van een service contract. Er wordt een afspraak gemaakt over een vast aantal begeleidingsuren en de daaraan verbonden kosten. Op die manier heeft u duidelijkheid over de hoogte van uw investering in het optimaliseren van het kwaliteitsmanagement. 

 

“In beweging zijn, als onderdeel van een geheel, slecht met beperkte hulpmiddelen en voornamelijk op eigen kracht”

Terug