Ieder mens ondervindt op weg naar een (nieuw) doel beperkingen en weerstand. Daar waar het de optimalisatie en of implementatie van kwaliteitsdenken betreft, begeleidt Coaching Quality het proces. Dit kan individueel of in teams. De rol van de coach is hierin onafhankelijk, hij werkt vanuit vertrouwen en erkenning van de mens en hij geeft feedback op gedrag zonder oordeelsvorming. De coach biedt ondersteuning in het leerproces.

Na een coachingtraject heeft u zich kwaliteitsdenken eigen gemaakt en bent u zich bewust hoe dit toe te passen op weg naar de persoonlijke- en bedrijfsdoelen.

 

"Het doel is bekend, de weg er naar toe vraagt overgave en vertrouwen"

Terug