In voedingsmiddelenbedrijven worden kritische handelingen uitgevoerd, zoals b.v. een zeefcontrole of controle van de metaaldetectie. Deze handelingen staan beschreven in werkinstructies.  De door Coaching Quality gehanteerde TWI methode zorgt ervoor dat operators worden opgeleid om de beschreven handelingen op de juiste manier aan elkaar te trainen. Na een TWI opleiding zijn operators zelf in staat werkinstructies te vertalen in trainingsstandaarden en deze trainingsstandaard te gebruiken als handleiding voor de training. Deze methode is vooral geschikt om operators vaardigheden te leren om bijvoorbeeld op de juiste manier CCP’s te controleren en ook operators te leren afwijkingen, ontstaan door menselijk handelen, tot nul te reduceren. Na een TWI training zijn operators zelf instaat om een trainingsstandaard te schrijven en deze te trainen aan collega’s. Coaching Quality begeleidt in 8 overzichtelijke stappen de implementatie van de TWI methode in uw organisatie. Medewerkers worden door een gecertificeerde trainer opgeleid in Job Instruction volgens de methode van het TWI instituut in New York.

 

“Precisie en routine in vaardigheden aanleren geeft stabiliteit en baant de weg naar verbetering tot een hoger doel”

 

Terug