Bij het uitvoeren van een audit wordt getoetst of de huidige werkwijze voldoet aan een standaard of referentie. Daarnaast kan een audit ook ingezet worden om de huidige werkwijze te beoordelen op verbeterpunten,  op kosten besparingen of op de (voedselveiligheid)eisen van de klant. Coaching Quality kan eenmalig een audit uitvoeren als voorbereiding op een audit van een klant, VWA of certificerende instelling. Maar begeleiding van het auditproces behoort ook tot de mogelijkheden.

De audit wordt afgesloten met een kort en bondig rapport inclusief verbeterpunten en een advies over oplossingen waarmee u concreet aan de slag kunt.

 

“Vanuit een ander  perspectief wordt de samenhang van de afzonderlijke delen duidelijk”

Terug